Svi podaci prikupljeni od korisnika su skriveni i neće se objavljivati bez znanja i saglasnosti korisnika. 

Koming je odlučan u namjeri da zaštiti Vaše privatne podatke poštujući Vašu privatnost. Nikada nećemo prodati, iznajmiti, niti razotkriti Vaše lične identifikacione podatke trećoj strani bez Vaše dozvole, osim u slučaju da za to dobijemo sudski nalog. Mada zadržavamo pravo da ustupimo podatke potrebne za realizovanje Vaše prijave. Zadržavamo pravo da Vam pošaljemo email vezan za nove usluge, obavještenja ili informacije vezane za važne update. U svakom slučaju nikada nećemo otkrivati Vaše lične podatke trećoj strani. Zadržavamo pravo korištenja raznih metoda za prikupljanje podataka (kolačića/cookies ili IP adrese).

Prijava korisnika


Email adresa:
Password:
Niste naš korisnik? Registrujte se!